Menu

Vyhledávání

Formuláře

-k místním poplatků

-ostatní

Návrh na pořízení změny územního plánu obce

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě/na dojíždění žáků a studentů do škol - směrnice č. 29

Žádost o prodej pozemku z majetku obce - pravidla pro prodej pozemků

-individuální žádosti o dotaci (příspěvek)

Žádost pro FO

Žádost pro PO

Čestné prohlášení žadatele