Menu

Vyhledávání

Územní plán

Územní studie "Pod Rytířovými"

- textová část, výkres širších vazeb, výkres funkčního využití ploch, výkres prostorové regulace

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A

Hlavní výkres B

Územní studie "Pod Robinsonkou" - textová část, výkres

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Územní plán schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Celý územní plán správního území je k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.
Zde jsou k dispozici pouze osídlené části. Jednotlivé části se otevřou v novém okně a jsou ve formátu pdf.
Velikost částí - 1,092 až 1,77 Mb.
Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Frýdava

Svatý Tomáš

Pasečná