Menu

Vyhledávání

Vyhlášky, nařízení

Obecně závazné vyhlášky obce

číslo  OZV název
1/2012 o místních poplatcích
1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
2/2008 o systému nakládání s komunálním odpadem
1/2008 kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce
3/2007 Požární řád obce
1/2005 o závazných částech územního plánu obce

Nařízení obce

číslo nařízení název
1/2013 o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních a účelových komunikací a chodníků.

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.